2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

Social Studies Month 2018: Kasaysayan: Tuklasin, Mahalin, Palaganapin

November 28,2018

Kasaysayan: Tuklasin, Mahalin, Palaganapin was the theme for this year’s Social Studies Month. Held in September, the activity aimed to help students appreciate their Filipino culture and identity. It also promoted student awareness on the richness of the Filipino heritage by visiting the National Museum, Central Bank’s Money Museum, and the Manila City Hall. These structures are centers for learning about history, economy, society, and politics which allow students to link their understandings of World History, Economics, and Contemporary Issues from the four walls of the classroom to real-life.

The activity aimed to teach Scholasticans how to behave in a museum and be cultured in conversing with others as a young Filipina who loves and is of service to her country.

Below are students’ statements in Filipino regarding their visits:

Ang ating Kasaysayan ay mahalaga sa ating buhay kaya dapat natin itong pag-aralan at gunitain. Isang paraan upang mapayaman ang ating kaalaman ay ang pagbisita sa National Museum of Anthropology — Isabel Joy

Noong Setymbre 13 pumunta kami ng klase ko sa National Museum of Anthropology. At ang dami kong natuklasan at natutunan tungkol sa kasaysayan ng tao at Pilipinas. Hinihikayat ko na kayo ay pumunta. — Chloe

“Ang hindi marunong lumingon sa pinangalingan ay hindi makakarating sa paroroonan” ayon kay Jose Rizal. –Charice

Ating alamin at mahalin ang ating wika at kasaysayan.  — Ramira

Wika at Panitikan, tangkilikin pagyamanin upang mapanatilig buhay sa susunod na henerasyon-Julianne

Marami akong nalaman tungkol sa nakaraan. Ang ating kultura’t iba pang implluwensiya ay inyong pwedeng pagyamanin… — Kristen

Tuklasin ang mga bagay na bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas! Natuklasan ko ang maraming gamit ng mga  ninuno. Kakaiba at tatak Pinoy ang mga gamit na inyong makikita… — Lexine   

Sa aking pagbisita sa National Museum of Anthropology ako ay namangha sa aking mga nakita:

1.  Malaking Gusali: Dito inilagay ang mga koleksyon na pang Anthropological na Filipino artifacts.

2.  Manunggal Jar: Dito nilalagak ng mga namayapa noong 890-710 BC na natagpuan sa Tabon Caves

3.  Anito: Isang Ifugao Statue

Ang lahat ng mga ito ay ating mga katutubong kultura na dapat alamin at ingatan. Sa ganitong paraan, mabibigyan tayo ng ideya kung ano ang nagging pamumuhay ng ating mga ninuno.  — Sofia Anne I. Garcia, 7-Courage

Isa sa aking mga natuklasan sa aming pagbisita ay marami palang importanteng tao, bagay at pangyayari ay isa sa mga dahilan ang Pilipinas ay kakaiba pag ikukumpara sa iba, ginamit ng mga Pinoy ang kanilang “uniqueness” at “creativity”.

Para sa akin ito ay mahalaga dahil ito ay nagpapakita ng pagtatrabaho ng mga Pinoy at yung “uniqueness”at “creativity”nila. Ito ay nagpapakita kung ano ang mga ginagawa ng ating mga ninuno upang tayo ay makakita ng mga magagandang tanawin dahil ito ay prineserve nila at ang isa sa mga paraan upang i-treasure natin ang ating kultura sa pagagawa ng mga istraktura, damit, instrument at kung ano-ano pa.  — Cassy Franchezka D. Deniega,  7-Courage

by Mary Daisy Espina (AP Coordinator)