2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

Proseso ng Eleksyon, Inilunsad sa SSC-GS

July 22,2014

Pagbuo ng partido, nominasyon, Miting de Avance, at botohan – ang lahat ng kinasasabikan nating mga gawain ay malapit nang mangyari! Inilunsad ang Proseso ng Eleksyon noong ika-7 ng Hulyo, 2014. Taon-taon, isinasagawa ng mga Kulasa ang kanilang karapatang bumoto para sa klase na kahalintulad sa halalang pambansa.

Noong inilunsad ang gawaing ito ay nagpakita ng masayang dula-dulaan tungkol sa Miting de Avance. Ang mga kasapi ay ang mga partidong Selfie, Wacky, Jumpshot, at Look Up. Nauna ang Partidong Selfie na magagaling sumayaw, ngunit hindi kapaki-pakinabang ang plataporma. Pangalawa, ang Partidong Wacky. Nakaaaliw ang sayaw nila, ngunit nagpapagulo sila sa klase. Sumunod naman ang Partidong Jumpshot, na nakakatakot ang paraan ng pamamahala. At panghuli ang Partidong Look Up, na tininitingala dahil sa kanilang mabubuting layunin. Ipinaliwanag ni G. Michael Suyom, ang koordineytor ng Araling Panlipunan, na sa pagpili ng lider, dapat tingnan ang tunay na kahulugan ng paglilingkod na kung saan inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili.

Naghandog din ng isang awit sina G. Juanito Dona, Bb. Leslie Marquez, Bb. Amor Buenaventura, at G. Ralph Martinez, sa saliw ng gitara ni G. Ed Baylon. Huli sa lahat, ay ibinigay ni Gng. Rosanna Leones, ang Chairperson ng Comelec, ang iskedyul ng mga gawain para sa Proseso ng Eleksyon.

Ang tema ng eleksyon ngayong taon ay “Matapat at Matatag na Paglilingkod sa Diyos, sa Bayan, at sa Kapwa”. Layunin ng Proseso ng Eleksyon na magkaroon ang bawat klase ng huwarang lider, na tunay na tagapaglingkod. 

Nina: Shaina Lim Grade 5 St. Ehrentrudis at Yuki Abion Grade 6 St. Hugh