2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

Pagdiriwang ng Buwan ng Wika

September 17,2019

Noong nakaraang buwan ng  Agosto, ang Mababang Paaralan ng Sta. Eskolastika ay nagdaos ng Buwan ng Wika na may temang Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino. Mula sa paglulunsad, mga patimpalak, Palarong Pilipino, Barrio Fiesta, at Misa ng Bayan, ipinamalas ng buong pamayanan ang diwa ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa Pagka-Pilipino.

Noong Agosto 28 at 29, ang mga pangkat ng bawat baitang ay  nagtagisan ng lakas at husay sa mga palaro. Ang ilan sa mga palaro ay ang karera sa hadlang, luksong lubid, tumbang lata at kadang-kadang. 

Samantalang noong Agosto 29, ang Ikatlong Baitang ay nagpamalas ng kagili-giliw na talento sa kanilang Patulang Pagkukwento. Noong araw ding yaon, ang Ika-limang Baitang naman ay nagsagawa ng kanilang Madamdaming Pagbasa. 

Bilang pampinid na gawain  sa pagdiriwang, nagtipon muli ang mga ilang kinatawan ng paaralan mula sa iba’t ibang yunit ng paaralan para sa  Misa ng Bayan at Palatuntunang Pangkultura na ginanap noong Agosto 30 sa Bulwagang Kuniberta Strathman. Kasabay nito ay magkakasunod na ginanap ang Tugmang Bayan ng Preschool, Awiting Bayan ng Unang Baitang, Bugtungan ng ikalawang Baitang, Madulang Pagsasalaysay ng Baitang Apat at Sabayang Pabigkas ng Ika-anim na Baitang na ginanap naman sa Bulwagan ng Sr. Ehrentrudis. 

Isinulat ni Clyde Nolasco at Amor Buenaventura