2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

OBE sa Filipino: Isang Eksibit, Agosto 6-7, 2015

August 18,2015

OBE Filipino 01Bilang pagdulog ng kaalaman sa Filipino 1- Komunikasyon sa Akademikong Filipino, ipinakita ng mga mag-aaral ni Prof. Marina Gonzaga-Merida, M.A. sa pamamagitan ng isang eksibit ang paglalagom ng kanilang kaalaman mula sa pananaliksik na kanilang ginawa at malayang talayan sa loob ng klase. Ginamit ang OBE bilang pagpapakita ng paglalagom ng mga kasanayan at kaalaman tungkol sa kasaysayan ng ebolusyon ng Wikang Filipino.  Naging malikhain, masining at mayabong sa kaalaman at datos ng mga pinakitang mga proyekto ng mga estudyante. Ang eksibit din ito ang magtataya ng kaalaman ng mga estudyante mula sa 105-A, 201-B, 206A, 201A, at 216B  mula sa mga talakayan at pananaliksik na ginawa.  Gumamit ng rubric upang maitaya ang mga masining na proyekto ng mga estudyante. Ang eksibit ay binuksan ng mga Dekana ng Malalayang Sining at ng Dekano ng Pangangalakal na sina Dean Asuncion Azcuna at Dean Ramon Manalac. Dumalo rin ang tagapangulo at guro ng mga wika at Literatura na si Prof. Noel Moratilla at Prof. Bethel Batallones.

Ni Prof. Marina Gonzaga-Merida, M.A.