2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

Lakbay-Aral

December 16,2015

Noong ika-2 ng Oktubre, sa Villa Escudero, San Pablo, Laguna, isinagawa ang taunang Lakbay-Aral para sa Baitang 7. Ang Lakbay-Aral ang nagsisilbing daan ng mga mag-aaral upang mapalalim ang kanilang kaalaman at kamalayan sa tungkulin at pananagutan nila, bilang mga tagapangasiwang Benediktina, sa kulturang Pilipino at sa ating kalikasan.

Lubusan ang naging paghahanda ng bawat mag-aaral, maging ang mga guro, para sa gawaing ito. Maliban sa mga gamit na dadalhin sa mismong araw, kinailangan ding ihanda ang sarili sa panibagong karanasang magbibigay kamulatan sa pagpapahalaga natin sa ating kultura’t kalikasan. Ito ay tinugunan naman ng mga paunang oryentasyon ng bawat guro sa iba’t ibang asignatura.

Hindi nabigo ang bawat isa nang masilayan ang gandang hatid ng Villa Escudero at mga gawaing nakahanay. Una sa listahan ay ang pagbisita sa isang lumang simbahang ginawang museo na kakikitaan ng mga kasuotang Pilipino, rebulto ng iba’t ibang santo, at iba pa. Ikalawa naman ay ang pagtalakay sa Hydro Power Plant na nagpapatunay na maaari talagang makabuo ng magandang resulta ang paggamit natin sa kalikasan sa maayos na paraan. Pinatibay naman ng Palaro ng Lahi ang kakintalan ng mga mag-aaral ukol sa ilang popular na larong Pinoy. Nasiyahan din ang buong baitang sa kanilang karanasang makasakay sa isang kalesang hila-hila ng kalabaw. Natapos ang masayang paglalakbay sa isang kultural na pagtatanghal na tunay na nilitaw ang kagandahan at kasiningang taglay ng ating mga awitin at sayaw.

Kasabay ng pag-uwi ng mga mag-aaral, dala ang bagong kaalaman at kasiyahang natamo, ay ang hamong gumawa ng aksyon sapagkat hindi sapat ang may alam lamang. Ang kaalamang ito ang gagamitin upang lubusang mahubog silang mga tagapangasiwang Benediktinang handang tumindig para sa bayan at kalikasan.

Ni Bb. Ina Beatrice H. Laurente, Fakulti