2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

Integrasyon

December 9,2015

Isang malaking karangalan, kasayahan at kasiyahan ang naging dulot sa bawat isa nang nangyaring paglulunsad ng Buwan ng Wika sa Taong Panuruang 2015-2016 sa Mataas na paaralan sa Kolehiyo ng Santa Eskolastika.  Sa tuwing darating ang buwan ng Agosto ay hindi maikakailang nagkakaroon ng paghahanda para sa pagdiriwang ang halos lahat ng mga publiko at pribadong paaralan sa buong bansang Pilipinas. Alam nating lahat na ito ay muling pagsariwa at pagbabalik tanaw sa ating kasaysayan, sa ating kultura bilang tunay na Pilipino at higit sa lahat maitanghal ang pagtatampok sa WIKA na siyang daan upang higit na magkabuklod-buklod ang lahat ng tao sa bansa, na ang naging tema sa taong ito ay  “Filipino: Wika ng kaunlaran”.

Sa taong ito ay isinakatuparan ng Mataas na Paaralan ang maagang paglulunsad na pinangunahan ng mga guro sa Kagawaran ng Filipino noong ika- 7 ng Agosto, 2015.  Sa kauna- unahang pagkakataon sa loob ng 25 taong pamamalagi ko sa paaralang ito ay ngayon lamang nagkaroon ng ganitong pagdiriwang.  Kadalasan na nga na magsasalita ang lahat ng taong kaugnay, may mga piling bilang, at may mga administrador na manunood o makikiisa sa paglulunsad.

Ang Taong ito ay naging espesyal sapagkat nagkaroon kami ng mga panauhing Aleman na sa loob ng humigit kumulang na dalawang oras na pagdiriwang.  Sinadyang itaon ng pamunuan sa kanilang pagdating ang paglulunsad upang maitanghal sa kanila ang maaaring maipagmalaki ng ating kulturang ( sayaw, awit atbp. ) na talento ng mag-aaaral. Nakatutuwang pantayan din ng ilan sa  mga panauhin ng kanilang taglay na musika na sadyang ikinagalak at ikinatuwa ng mga mag- aaral lalo pa nga’t binata at ka-edad nila ang tumugtog ng instrumento at nagpakita ng pag-indak ng ilang kababaihan. Hindi man naging lubos ang kanilang pagkaunawa sapagkat ang inawit ay nasa wikang Aleman ngunit maituturing na rin ganap ang pagsasanib ng dalawang kultura noong araw na iyon.

Natapos ang paglulunsad na may mga ngiti sa labi ng bawat isa at nawa’y mapantayan o higit pang lampasan ng mga sususnod na paglulunsad ang naganap sa taong ito.

Ni Gng. Nomeriana Ordanza, Fakulti