2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

GS Miting de Avance

August 22,2014

Ang Miting de Avance para sa mga kandidato at miyembro ng bawat partido ng bawat seksyon sa Mababang Paaralan ay naganap noong Hulyo 30, 2014 sa Sr. Kuniberta Hall.

Ang Miting de Avance ang huling araw ng pangangampanya at ito ay paraan para makilala ng mga botante ang mga kandidato sa pamamagitan ng kanilang talumpati. Ipinapakita rin ng mga kandidato at ng kanilang partido ang kanilang mga talento, at ang pagkakaisa mula nang sila’y nag-eensayo pa lamang. Ang proseso ng eleksyon ay nangangailangan ng pagkakaisa ng mga miyembro ng isang partido, pati ang pagsuporta sa ibang mga partido.

Ang talumpati ng isang kandidato ay maaring maging susi sa kanyang pagkapanalo. Ito ang nagpapakilala sa kanya sa madla, at nagpapakita kung anong klaseng lider siya. Sinasabi ng talumpati ang mga pangarap ng kandidato para sa klase at kung paano siya mamumuno. Hinihikayat ng kandidato ang mga botante na iboto siya sa pamamagitan ng talumpati, subalit, nasa kamay pa rin ng mga botante ang pagkapanalo o pagkatalo ng isang kandidato.

Ang eleksyon ay hindi lang tungkol sa pagkapanalo. Kapag may natalo, iniisip namin, “Natalo ako dahil hindi ako handa para rito. Magbabago muna ako, bago ako tumakbong muli.”

Sino ang iboboto mo? Iboto natin ang karapat-dapat na lider sa ating klase. Iboto natin ang lider na tagapaglingkod, katulad ni San Benito. 

Isinulat ni: Rose Manalo
Baitang 6 – St. Odilo