2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

Filipino: Wika ng Pagkakaisa

August 4,2014

Buwan ng Wika final

FILIPINO: Wika ng Pagkakaisa  ang tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa taong ito. Ang Mababang Paaralan ng Sta. Eskolastica ay magsasagawa ng iba’t ibang gawaing lilinang sa kasanayan, talento at kakayahan ng mga mag-aaral sa larangan ng pagbigkas at pagsulat. Ang pagdiriwang ay magtatampok ng mga gawaing pangwika at pangkultura.  Narito ang iskedyul ng mga gawain:

Agosto 11 – Paglulunsad ng Buwan ng Wika

Agosto 18 -20 – Iba’t ibang Gawain ng Bawat Baitang

                         Baitang 1 – Awiting Bayan

                         Baitang 2 – Bugtungan

                         Baitang 3 –  Sabayang Pagbigkas

                         Baitang 4 –  Chamber Theater

                         Baitang 5 – Sabayang Pagbigkas /  Pagsulat ng Maikling Kuwento

                         Baitang 6 –  Madulang Sabayang Pagbigkas/ Pagsulat ng Sanaysay

Agosto 15 at 22 –  Palarong Pilipino

Agosto  22  – Misa ng Bayan at Barrio Fiesta

Magsama-sama, magkaisa  tayo  dahil sa Wikang Filipino, tunay na nagkakabuklod-buklod ang  kaisipan, damdamin  at gawain ng mga Pilipino!

Isinulat ni: Flory B. Perez
Grade School Unit