2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

Lakbay Aral Ng Munting Paaralang Bayan: Isang paghahandog ng pagmamahal ng Isang tunay na Kulasa

December 11,2014

Ang simoy ng Pasko ay ramdam ng bawa’t isa: pagmamahal, pagpapatawad, pagbibigayan ang nangingibabaw sa puso ng bawat isa sa tuwing sasapit ang kasyong inaasahan ng bawat pamilya lalo’t higit ang mga bata. Sa pangunguna ng Education Society (Edsoc) kasama ang Christian Community Development (CCD) at ang College Outreach Center (COC) kami ay nagtulong-tulong upang magbigay ng lakbay aral sa Manila Zoo, at Luneta Park sa Children’s Playground sa mga mag-aaral ng Play and Learning Community Center at ang ACCPROSCOM Community Center bilang aming munting regalo sa kanila.

 Apatnapung mag-aaral na nasa apat hanggang walong taong gulang, kasama ang kanilang mga volunteer teacher at mga piling magulang ng muntingpaaralang bayan noong Nobyembre 28, 2014 (Biyernes) ang nandugan ng maagang pamaskong ito. Sinimulan ang programa ng lakbay aral sa pagkita-kita ng mga magiging bahagi ng proyektong ito sa Santa Scholastika noong ika-anim ng umaga. Sa tulong ng mga kasapi ng CCD at EDSOC ay sinundo ang mga bata sa Taguig kasama ang mga guro na sina Gng. Mona at Gng. Gale, upang maging gabay para sa maluwalhating paglalakbay na ito.

 Makikita mo sa mga mukha ng mga bata ang sobrang kasabikan at kagalakan sa gagawing lakbay-aral aral. Bago simulan ang lahat, nagpakilala ang bawat kinatawan ng EDSOC sa mga magulang at nagbigay ng mga paalala sa mga bata na huwag lalayo, sasama at makikipag-usap kung kanino na tanging sa mga otorisadong tao lamang lalapit. Kalapkip din ng oryentasyon ang pangako sa mga magulang na isasagawa ang ibayong pag-iingat at ibabalik nang ligtas ang kanilang mga anak. Ang bawat Ate at Kuya ay may tigdalawang batang aalagaan at babantayan. Mula sa pagsakay sa bus ay sinimulan na ang pagbuo ng ugnayan sa mga bata ng ate at kuya. Magkatabi ang bawat isa sa upuan sa kabuuan ng paglalakbay upang maging komportable ang mga bata sa kanilang tagapagbantay. Sinimulan ni Pam Goduco, miyembro ng Edsoc ang paglalakbay sa pamamagitan ng panalangin. Ang unang naging destinasyon ng lakbay aral ay sa Manila Zoo, masisilayan mo ang labis na tuwa sa mga mga bata lalo na nang makita ang mga ibat-ibang uri ng mga hayop. Ang dalawang miyembro ng CCD na sina Isaac Iglesias at Aubrey Jimenez ang naging “kuya Kim” upang ipaliwanag ang mga katangian at uri ng hayop na nakikita ng mga bata. Tuwang-tuwa ang bawat mag-aaral nang makita nila ang elepante, ang malalaking leon at, iba’t ibang uri ng sawa. Pati mga unggoy ay nakipaglaro rin sa mga bata. Sa loob din ng parke nagsalo-salo ang bawa’t isa sa munting pagkaing inihandog ng EDSOC. Hindi rin pinalagpas ng paglalakbay na ito na hindi mabisita ang Luneta Park na isa sa mga makasaysayang parke sa ating bansa. Ang bawat isa ay nagtungo sa Children’s Playground para sa isang programa na pinangunahan ng Edsoc at CCD. Iba’t ibang palaro ang isinagawa para sa mga bata at sa kanilang ate at kuya. Bawat nagwagi ay nakatanggap ng munting regalo na magagamit ng bawat bata sa kanilang pag-aaral tulad ng: kwaderno, lapis, krayola, at babasahing pambata.

Tinapos ang espesyal na araw sa pagpunta sa Santa Skolastika, upang makilala ang bawat madreng naging bahagi ng adhikaing ito. Nagmano ang mga bata bilang tanda ng pasasalamat at pagmamahal sa lahat ng nakiisa sa matagumpay na programang ito lalo’t higit kina Sr. Mary Emmanuel Espera, OSB at Sr. Celine Suplala, OSB na pinabaunan pa ang mga bata ng bottled water para pamatid-uhaw habang nasa byahe.

Ang EDSOC at ang CCD ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanilang programa lalo na ang opisina ni Mayor Joseph Estrada na nagpahintulot upang makapasok nang libre sa Manila Zoo ang mga bata, Bb. Elizabeth H. Espino, Executive Director nang National Parks Development and Committee na nagbigay ng pagkakataon na magdaos ng programa sa Children’s Playground sa Luneta, at higit sa lahat sa College Outreach Center na nagtiwalang ipaglaloob ang proyektong ito na sa unang tingin ay malabong matupad ngunit naging posible at matagumpay dahil sa pagtutulungan ng bawa’t isa. Ang lakbay-aral na ito ay hindi lamang nagturo at nagbukas ng bagong kaalaman sa mga mag-aaral ng Play and Learning Community Center kung hindi maging sa mga nag-organisa ng makabuluhang proyektong ito. Napuno ang bawat isa ng aral na hindi malilimutan at ang pakiramdam na kaligayahang hindi masusukat ng anuman.

Ang ganitong adhikain ay sumasalamin sa tunay na katangian ng isang Kulasa na maging maalam sa kaisipan at may pusong handang magmahal, katawang kayang kumilos at iaalay ang sarili at matalinong isip para sa kapakanan ng bawat isa lalo na ang mga nangangailangan

Isinulat ni: Christine Paula Capiral