2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

Damang-dama ang Damath!

March 25,2015

Nasubukan mo na bang makapaglaro ng Damath? Ito ay hango sa salitang “dama” at “mathemathics”. Ngunit alam mo ba kung paano nagsimula ang larong ito? Masasabi kong mapalad tayong mga kabataang Pinoy dahil isang Pilipinong guro lang naman sa Pilipinas ang nagpasimula nito.

Si Ginoong Jesus L. Huenda, guro mula sa lalawigan ng Sorsogon ay nagkaroon ng suliranin sa pagtuturo ng Matematika. Noong 1975, mula sa isang proyekto ng kaniyang klase na pinamagatang “Dama de Numero “ ay naisipan niyang pagyamanin ito at gawing kawili-wiling pamamaraan sa kaniyang pagtuturo.  Naging daan ito upang mas mahalin at mapatalas ang galing ng mga mag-aaral sa Matematika.

Dito sa Sta. Eskolastika, ang Baytang Lima ay nabigyan ng pagkakataon na makamit ang layunin ng larong Damath.  Natutunan din ng mga mag-aaral kung paano pag-isahin ang kaisipan ng larong dama sa pagkatuto ng “mathematical skills”. Hinikayat din ang mga mag-aarala na gumamit ng “recyclable materials” sa paggawa ng “Damath Board”. Layunin din ng larong ito ang mapagtibay ang maayos na pakikipagtagisan ng galing  sa larangan ng Matematika. 

Ayon kay Hanna Dadios ng 5 – St. Ehrentrudis,  “Nakatulong ang larong ito sa akin dahil naging bihasa ako sa sa pag-add, pag-subtract, pag-multiply, at pag-divide.” Ang sabi naman ni  Patricia Contado, “Natulungan ako ng larong ito na mapabilis ang mental computation”. Bukod sa kanilang mga binanggit, para sa akin, ang Damath ay nagtuturo ng kakaibang istratehiya.

Kung nakapagsasalita lamang ang mga bilang, marahil ang mensahe nito sa atin ay hindi natin dapat katakutan o ayawan ang mga bilang bagkus dapat tayong maging malikhain sa pamamaraan ng paghahanap ng solusyon sa bawat suliranin.

By: Noreen Hocson
Student, Grade 5 – St. Ehrentridis