2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

Ang Pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa Kolehiyo ng Sta. Eskolastica (2014)

September 11,2014

Pilipino ako. Filipino ang Wika ko. Pagkakaisa ng mga Pilipino’y natamo sapagkat may wikang Filipino, dahil ang Filipino ay Wika ng Pagkakaisa. Ito ang diwang ipinahahayag ng tema ng Buwan ng Wika sa taong 2014.

Tuwing sasapit ang buwan ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang kahalagahan ng ating Wikang Pambansa, ang Wikang Filipino. Bagama’t sa katotohanan ay pinahahalagahan natin ang Wikang Filipino sa bawat yugto ng taon, higit ang pagpapahalagang ibinibigay natin sa sariling wika sa pagsapit ng Buwan ng Wika.

Bilang pakikiisa sa pagdiriwang na ito, Ang St. Scholastica,s College sa pangunguna at pangangasiwa ng Paaralan ng Malalayang Sining  sa ilalim ng Departamento ng Wika at Literatura ay naglunsad ng iba’t ibang gawain at patimpalak na nakapagpasigla at nagbigay-kulay sa okasyon. Kabilang sa mga naging patimpalak ay ang Eksibit, Pagsulat ng Sanaysay, Pagbuo ng Poster at ang himig ng Musikulasa. Higit pa itong naging kalugod-lugod sa pagdaraos ng Pistang Pinoy ng bawat yunit.Layon ng mga nasabing gawain na lalo pang bigyang-buhay ang pagdiriwang. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng pagkakataong masubok ang kakayahan ng mga mag-aaral sa iba’t ibang larangan tulad ng sining, pagsulat, pag-awit at pagguhit.

Sa pamamagitan ng taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wika, tunay na napahahalagahan, nadarakila at napagyayaman ang Wikang Filipino bilang Wikang Pambansa. Ang pagdiriwang ding ito ay nagsisilbing tulay na nagdurugtong sa patuloy pang pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakabuklod-buklod ng bawat isa lalo’t higit ng pamilya ng St. Scholastica’s College. Nawa’y ang patuloy na pagkilala sa Wikang Filipino ay magsilbing tanikala na magbibigkis sa walang hanggang pagkakaisa ng bawat Pilipino at ng buong bansa. Mabuhay ang Wikang Filipino! Mabuhay ang St. Scholastica’s College!

Isinulat ni: Ms. Evangeline Siat
College Faculty – Languages & Literature Department, Filipino