2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

Awit Para sa Panitikan (Isang Pagsasalin)

March 21,2014

Isa sa bahagi ng aralin sa asignaturang Fil. 2- Pagbasa’t Pagsulat Tungo sa Pananaliksik ay ang pagsasalin. Sa aralin na ito, tinatalakay ang iba’t ibang teorya sa pagsasalin, mga anyo/uri ng  pagsasalin gayon din ang iba’t ibang salik na dapat isaalang-alang sa pagsasalin. Bilang pagsasapaktika sa mga kaalaman at konseptong na kanilang natutunan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na makagawa ng pagsasalin ayon sa kanilang disiplina bilang pagsusulong sa Wikang Filipino sa domeyn ng akademya na may kinalaman sa kanilang kurso.

Kaugnay nito, ang mag-aaral ng musika – 203-C ay nagsalin ng apat (4) na awiting popular na nasa wikang Ingles. Ang mga awiting Tears in Heaven  ni Eric Clapton at Will Jennings na may saling Para sa Langit; Heaven Knows, ni   Rick  Price na may saling Langit Lang May Alam; How Did You Know ni Garry Valenciano na may saling Paano Mo Nalaman, Forevermore ni Side A Band na may saling Magpakailanman ay nilapatan ng kaugnay na titik at ritmoAng bawat awitin ay inilagay sa isang ‘musical scoring’ ni Sean Tristan G. Quinones na isang piano major. Ang mga awiting ito ay inawit, at tinasa sa pamamagitan ng paggamit ng rubric sa pasalitang pagtatanghal. Ang mga saling ginawa ng mga mag-aaral ay ibinigay sa Kolehiyo ng Musika upang maging sanggunian ng mga mag-aaral.

Muling ipinakita ang kahusayan sa pagsasaling ginawa ng mga mag-aaral sa Araw ng mga Wika at Literatura ng Kolehiyo ng St. Scholastica’s –Manila, at sa Opera Hall ng St. Scholastica’s College nitong Marso 18,2014 bilang bahagi ng Performance Forum ng Kolehiyo ng Musika.

Ang gawaing ito ay isang paraan upang lalong mahalin at ipalaganap ang wikang Filipino sa domeyn ng Akademya.

Ni Prof. Marina Gonzaga-Merida