2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

Ang Pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa Mataas na Paaralan ng Sta. Eskolastica (2014)

September 20,2014

Sadyang napakasarap balikan at buhayin ang mga tradisyon, pamahiin o maging ng mga nakasanayang gawain pambayan man o pampaaralan. Naisakatuparan sa Mataas na Paaralan ng Sta. Eskolastica, bilang pagdiriwang ng Buwan ng Wika ang mga sumusunod:

Isang karangalang inilunsad ng Kagawarang Filipino ng Mataas na Paaralan ang paglulunsad ng Buwan ng Wika na naganap noong ika-11 ng Agosto sa cemented area pagkatapos ganapin ang pang-umagang pagpuri. Sinimulan ito ng pambungad na pagsasalita ng punongguro na si Sr. Rosalina R Fajardo, OSB. Sinudan ng pagtatampok ng mga piling bilang ng mga mag-aaral at siyempre ng mga guro na higit na pinalakpakan ang dahil sa pinamalas na pagtatanghal ng “maglalatik” ng mga ginoong guro. 

Unang taon sa aming Kagawaran ang “Teatrong Pagbasa” ng isang maikling kuwento na pinamagatang “Lugaw, Champorado at spaghetti” na itinakda sa Baitang 7 na panulat ni G. Pat Villafuerte. Ito ay sadyang kinagiliwan ng mga mag-aaral sapagkat ang mensahe ay bagay sa kanilang gulang. Itinanghal ito sa Bulwagang Erentrudis noong ika-15 ng Agosto at ang nagwagi ng unang gantimpala ay ang seksyon Labora. Nagpamalas din ng araw na iyon ang mga mag-aaral ng ika-8 baitang ng kahusayan sa pagbigkas ng mga piling kalahok sa Balagtasan”. Akmang-akma ang mensahe para sa mga nagdadalaga ang paksang pinagtalunan na “Dapat ba o hindi dapat na manligaw ang dalaga?”. Ang pagpili sa mga nagkaroon ng parangal ay hindi ayon sa seksyon kundi sa husay, talino at galing sa pagbibigay ng mensaheng nais pangatwiranan. Dalawang makatang babae para sa panig ng sang-ayon at dalawa rin para sa di-sang-ayon at natangi ang husay at galing sa gumanap na Tagahatol o Lakandiwa na si Bb. Patricia Artillera ang seksyong Acceptance.

Noong ika-22 ng Agosto sa open field ng ating paaralan ang Tatlong Yunit ng kagawarang Filipino ang higit na naging abala sapagkat nagsanib pwersa ang kani-kanilang mga tagapag-ugnay at dahil sa patnubay ng mga administardor ng CIA ay naisakatuparan ang engrandeng pagdiriwang ng “Araw ng Wika” na lalo pang pinatingkad ng mga “kasuotang Pilipino” na makikitang suot ng mga mag-aaral, kawani, guro, administrador at madre. Nasaksihan ang buong galing ng mga guro sa palatuntunan ng tatlong propesor ng kolehiyo. Ang pagsasalita nila ng wikang Filipino sa pagbanggit ng iba’t ibang bilang ay kinakitaan ng kahusayan.  Ang iba’t ibang pagtatampok ng awit, sayaw, tugtugin mula sa mga mag-aaral, guro, kawani ay talaga namang napaghandaang mabuti. Ang kalahating araw na pagdiriwang ay hindi natapos sa isang programa sa entablado, sapagkat sinundan ito ng Barrio Fiesta” sa kani-kanilang departamento. Sa nasabing kainan nanatili sa aking isipan at ipinaalala ko sa aking mga mag-aaral ang binanggit ni Father Buenafe sa kanyang homily noong umaga sa Misa ng Bayan” na “ang sinumang naghahanda sa isang handaan ay huling kakain dahil kailangan munang asikasuhin ang mga bisita” ang mensahe sa akin at sa aking mag-aaral na nais kong matutunan nila ay ang “maasikasong pagtanggap ng bisita”.

Matapos ang Barrio Fiesta at pagkaklase ng lahat ng seksyon mula baitang 7- 10 at ang nasa Ikaapat na Taon itinanghal ng aming Kagawaran ang pagtatanghal ng mga kasuotang Filipino na tinampukan ng mga magagandang mag-aaral, mayuyuming babaeng guro at  makikisig na mga lalaking guro. Ito ang dating tinawag naming “La Moda Filipina” na dahil sa ang tema sa Taong ito ay Wikang Filipino, wika ng pagkakaiisa” ay nagkaroon nang pasiya ang kagawaran na tawaging “Parada ng Kasuotang Filipino”. Nagmistula itong patimpalak sapagkat binigyan ng gantimpalang pera ang napili ng mga huradong nakitaan nang kabagayan ng suot. Si G. Neil Javier na nagtampok sa suot na pinyang barong tagalog at si Bb. Jen Cristobal para sa kasuotang Mindanao ang mga naparangalan sa taong ito. Matapos ang maikling siyesta ay nagkaroon ng Palarong Pinoy” upang maging ganap ang pagbuhay, pagpapadama at pagpapanumbalik ng Kulturang Pilipino, kahit isang araw.

Nagwakas ang mga nasabing pagdiriwang noong ika-29 ng Agosto,  itinanghal ng mga mag-aaral sa Baitang 9 ang kanilang Orihinal na Pilipinong Musika (OPM)” at ang nagkamit ng unang gantimpala ay ang seksyon Service na may pamagat na “Laban para sa Bayan”. Ito ay muli nilang itinampok bilang natatanging bilang sa pagdaraos naman ng Baitang 10 at Ikaapat na Taon sa timpalak na “Madulang Sabayang Pagbigkas”. Ang Madulang Sabayang Pagbigkas ay binigyang interpretasyon ng mga mag-aaral mula sa tulang isinulat ni G. Pat Villafuerte na may pamagat na “Wikang Filipino sa Pambansang Pagkakaisa”. Ipinagkaloob sa seksyong 10 Righteousness ang unang gantimpala at itinampok naman ang unang parangal sa IV Stewardship.

Isa ring natatanging pagkilala sa mga naging hurado ang nasabing pagtatanghal dahil sa pagpapaunlak ni Gng. Flory Perez, Tagapag-ugnay ng Kagawarang Filipino sa Mababang Paaralan, ganoon din ang guro sa Entablado at paaralan ng Bangkal High School na si G. Immanuel Valenzuela at ang punong inampalan na walang iba kundi si G. Rogelio Mangahas na isang manunulat. Naging makasaysayan para sa aming Kagawaran ang buwang iyon sapagkat naipakita ng buong komunidad ang kanilang suporta mula sa mga mag-aaral, kaguro at mga Administrador.

Isang pagpugay para sa aking mga kaguro sa Kagawaran at hanggang sa susunod na taon.

Artikulo ni: Gng. Nomeriana S. Ordanza
Guro ng Filipino