2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

Philippine National Anthem

Lupang Hinirang
by Julian Felipe

Bayang magiliw, 
Perlas ng Silanganan 
Alab ng puso
Sa dibdib mo’y buhay.

Lupang hinirang 
Duyan ka nang magiting 
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw, 
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y 
Tagumpay na nagniningning: 
Ang bituin at araw niya, 
Kailan pa ma’y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati ‘t pagsinta 
Buhay ay langit sa piling mo; 
Aming ligaya, na pag may mang-aapi, 
Ang mamamatay nang dahil sa iyo.