2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

College Calendar

Back to Calendar

POLIS Forum: “Ang Dagli Konstelasyon ng Kahulugan, Identidad at Karanasan ng Filipino”

DATE START: August 19, 2014

DATE END: August 19, 2014

EVENT: Buwan ng Wikang Pampansa 2014: Panimulang Gawain at Pagbubukas ng Eksibit

TIME: 9:00am to 12:00pm

PLACE: Function Hall