2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

College Calendar

Back to Calendar

Buwan ng Wika : Filipino Wikang Pambansa ng kaunlaran

DATE START: August 17, 2015

DATE END: August 17, 2015

Event: Buwan ng Wika : Filipino Wikang Pambansa ng kaunlaran

8:00 am – 9:00 am  –  Timpalak ng Pagsulat ng Sanaysay / Com Lab

9:00 am – 12:00 nn – Timpalak Pagguhit ng Poster / Silid Aklatan

 c/o Filipino Dept.