2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

LUWAL: Tatlong Istorya ng Pag-asa

March 27,2019

Matagumpay na idinaos ng samahang Curtain Call ang kanilang Opening Salvo na may temang “LUWAL” noong ika-11 ng Disyembre 2018 sa Bulwagang Ehrentrudis sa ganap na ika-4 hanggang ika-5 ng hapon.

Umikot sa tatlong kwento ang mga pagtatanghal. Ang “Centimo” na tumatalakay sa buhay ng isang batang walang pamilya, “Alamat ng Dalagita” na may paksa ukol sa napiling kasarian at “Gabun” ukol sa pagkawala ng sariling identidad.

Ginampanan ng mga miyembro mula ika-7 hanggang ika-10 baitang ang pagtatanghal na nagsilbing gawain sa pagsasabuhay ng kanilang mga matutuhan sa mga acting workshops sa mga nakaraang buwan.