2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-5677686

632-5597593

College Calendar

Back to Calendar

Himig at Salita: Pagpapahayag ng Damdamin Gamit ang Pagawit at Pagtula

DATE START: November 14, 2018

DATE END: November 14, 2018

Time: 1:00 pm – 3:00 pm

Venue: Social Hall

c/o PSYCHSOC